Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Max. výška dotácie: 2 000 000 EUR Sumár výzvy – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Žiadatelia majú možnosť získať nenávratnú finančnú dotáciu na aktivity smerujúce k zníženiu spotreby energie pri prevádzke verejných budov (administratívne budovy, školy a školské zariadenia). Finančná alokácia výzvy: 120 000 000 EUR Výška dotácie: min. 70 000 EUR / max. 2…