Sme spoločnosť so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti grantového poradenstva. S našou pomocou sa zorientujete vo svete grantov EÚ a uskutočníte váš projekt.Odbornosť, unikátne riešenia a individuálny prístup sú základom našich poradenských služieb. Spoluprácu vnímame ako partnerstvo postavené na dôvere, priamej komunikácii a spoločných úspechoch.Našimi klientmi sú subjekty verejného a súkromného sektora. Patria medzi nich mestá a obce, ako i malé a stredné podniky.