TORVEL v spolupráci s externými expertmi zabezpečuje prípravu rôznych typov strategických dokumentov.

  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Nákladovo – výnosová analýza
  • Podnikateľský plán
  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)