Aktuálne výzvy

Max. výška dotácie: 2 000 000 EUR Sumár výzvy – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Žiadatelia majú možnosť získať nenávratnú finančnú dotáciu na aktivity smerujúce k zníženiu spotreby energie pri prevádzke verejných budov (administratívne budovy, školy a školské zariadenia).

Finančná alokácia výzvy: 120 000 000 EUR

Výška dotácie: min. 70 000 EUR / max. 2 000 000 EUR

Intenzita pomoci: 95 – 100 %